Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

Reguleringsplan settefiskanlegg Forsan

08.06.10
Plan- og ressursutvalget har i møte den 28.05.10, med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-11, vedtatt at privat forslag til reguleringsplan for Forsan legges ut til offentlig ettersyn fram til 20.08.10.

Plan- og ressursutvalget har i møte den 28.05.10 med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-11 vedtatt at privat forslag til reguleringsplan for Forsan legges ut til offentlig ettersyn fram til 20.08.10.
 


Vedlegg: (Innholdsfortegnelse vedlegg, se planbeskrivelse)

vedlegg 3.pdf
vedlegg 4.pdf
vedlegg 5.pdf
vedlegg 6.pdf
vedlegg 7.pdf
vedlegg 8.pdf
vedlegg 9.pdf
vedlegg 10.pdf
vedlegg 11.pdf
vedlegg 12.pdf
vedlegg 13.pdf
vedlegg 14.pdf
vedlegg 14.pdf
vedlegg 15.pdf
vedlegg 16.pdf
vedlegg 17.pdf
vedlegg 18.pdf
vedlegg 19.pdf
vedlegg 20.pdf
vedlegg 21.pdf
vedlegg 22.pdf
vedlegg 23.pdf
vedlegg 24.pdf
vedlegg 25.pdf
vedlegg 26 .pdf
vedlegg 27.pdf
vedlegg 28.pdf
Vedlegg 29.pdf
Vedlegg 30.pdf
vedlegg 31.pdf
vedlegg 32.pdf
vedlegg 33.pdf
vedlegg 34.pdf
Vedlegg35.pdf
Vedlegg 36.pdf