Attester Steigen legesenter

Priser oppdatert pr. 01.03.23

 

Førekortattest                                                                   750 kr

Kort attest v/konsultasjon (f.eks skoleattest)              100 kr

Kort attest u/konsultasjon                                              150 kr

Kort attest til ledsager                                                    50 kr

Attest ved tildeling av kommunale

helse- omsorgs og sosialtjenester                               300 kr

Transporttjeneste for funksjonshemmede(TT-kort)  220 kr

Parkeringstillatelse for funksjonshemmede               220 kr

Attest Salten brann,

(T+900 10bx2, 701a, 707, 507c)                                       1136 kr

Salærtakst gjeldende per 11.09.20                              1121 kr pr. time

 

Ved nye ukjente attester som ikke har en fastsatt pris blir tidsbruken lagt til for beregning av salærtakst.