Annonse veterinærvakt

De tre veterinærene som for tiden deltar fast i vaktsamarbeidet i skifter også på å praktisere på dagtid, slik at en kan ringe vakttelefonen døgnet rundt.
  
I tillegg har Dyrlegen i Nord- Salten dyreklinikk i Bogen, Steigen. Dyrlegen i Nord-Salten kjører også stordyrpraksis en dag i uka.
 
En veterinær som er bosatt i Hamarøy er ansatt i Mattilsynet. Hun tar litt dagpraksis i Hamarøy nord for Dragkrysset når hun ikke er opptatt i Mattilsynet. I hele mai måned når lammingen pågår har hun B-vakt, dvs. vakt i tillegg til den ordinære vakten som dekkes fra Steigen. 

 

Veterinærer

Emma Jensen, Steigen  tlf. 47301224 
Odd Johan Sørensen  tlf. 95804181
Erling Mossige   tlf. 92414248
Cathrine Lofstad, Hamarøy   tlf. 99560814
Dyrlegen i Nord-Salten v/Maylene Johansen, Bogøy   tlf. 75 77 75 77 / 95228296