Medlemmer:
1. Fred Eliassen, 8286 Nordfold. (pol.repr.)
2. Benthe Markussen, 8283 Leinesfjord.
3. Ann-Marita Pedersen, 8289 Engeløya. 
 
Varamedlemmer:
1. Jan I. Andersen, 8285 Leines. (pol.vararepr.)
2. Ann Rita Nilsen, 8289 Engeløya. 
3. Torbjørn Hjertø, 8286 Nordfold. 


Fred Eliassen er leder for utvalget
Benthe Markussen er nestleder for utvalget.
 


Hva er rådet for personer med funksjonsnedsettelse?

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ i kommuner og fylkeskommuner.

Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, og komme med forslag og anbefalinger i slike saker. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.