Aktuelle lover er Pasientrettighetsloven, Helsepersonelloven og Forskrift om habilitering, rehabilitering og Individuell plan.

På Steigentunet er det en kommunalt ansatt fydioterapeut, fysioterapien holder til på Steigentunet i Leinesfjord i 1. etasje.

 

Hvis vi ikke nåes på tlf, kan beskjed legges igjen ved sentralbordet på Steigentunet, tlf. 404 76713