Steigen har vedtatt ny boligsosial handlingsplan i 2019.
 

BOSTØTTE
Husbanken gir bostøtte til de deg som har lave inntekter og høye boutgifter.

Bostøtte kan søkes elektronisk på husbanken.no 
Bostøtte - Husbanken

 

STARTLÅN
Steigen kommune gir startlån til personer med langvarige problemer med å få lån til bolig i vanlig bank. Steigen kommune kan også gi tilskudd til tilpasning av bolig og rente- og avdragsfritt lån til etablering. Tildeling fra disse ordningene er behovsprøvd og vurderes ved behandling av søknad om startlån. Retningslinjer for ordningene ligger under Dokumenter nedenfor.

Nav Steigen er saksbehandler for startlån og tilhørende ordninger til etablering og tilpasning av bolig. Nav Steigen kan kontaktes i åpningstiden for informasjon og veiledning.

Startlån og tilhørende ordninger må søkes elektronisk på husbanken.no 
Startlån og tilskudd fra kommunen - Husbanken

 

KOMMUNAL BOLIG
Se informasjon under Tjenester / PUD / Kommunal bolig  
Leie av kommunal bolig - Steigen Kommune