Det jobbes med et prosjekt «Bo Bra i Steigen» og det skal jobbes fram en ny boligsosial handlingsplan som ble lagt fram for kommunestyre våren 2019.

Husbanken:

Husbanken gir bostøtte til de med lav inntekt. Det kan søkes på www.husbanken.no  

Kontakt om bostøtte kan gis ved Nav Steigen i åpningstiden.

Steigen kommune videreformidler Husbankens låne- og tilskuddsordninger som skal bidra til at flere får mulighet til å eie egen bolig. Nav Steigen er saksbehandler for startlån og tilskudd til etablering. Det er en lånenemnd som tar beslutningen om lån. Det må søkes på www.husbanken.no , men dere kan ta kontakt med Nav Steigen for informasjon og veiledning.