Husbanken

Husbanken gir bostøtte til de med lav inntekt. 

Steigen kommune videreformidler Husbankens låne- og tilskuddsordninger som skal bidra til at flere får mulighet til å eie egen bolig. Nav Steigen er saksbehandler for startlån og tilskudd til etablering. Det er en lånenemnd som tar beslutningen om lån. 

Det må søkes på www.husbanken.no, og dere kan ta kontakt med Nav Steigen i åpningstiden for informasjon og veiledning, og om dere ikke kan logge inn digitalt.