Kart

For kartløsninger vises det til Kartverkets Norgeskart; www.norgeskart.no.  Eiendomskart (Matrikkelen) kan her kombineres med ulike bakgrunnskart. Og det kan tegnes og måles i kartet og lages utskrift.

Kart og plan - Nordlandsatlas

I Nordlandsatlas ligger mye arealinformasjon for Nordland; www.nordlandsatlas.no. Her ligger også reguleringsplaner som er ute på høring og offentlig ettersyn, samt vedtatte planer

Plan

Kommunens planregister finner du her: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_1848/gl_planarkiv.aspx. Her ligger oversikt over gjeldende reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel. De samme opplysninger finner du også i www.nordlandsatlas.no. Planregisteret er under oppdatering og det vil alltid være en viss treghet før vedtatte planer kommer inn i registeret. Ta eventuelt kontakt med Plan- og miljøvernleder hvis du vil sjekke status for en plan. Gunnar.svalbjorg@steigen.kommune.no.