Kommunale avgifter 2020

Gebyrregulativ 2016 
Gebyrregulativ for saksbehandling etter Plan- og bygningsloven og matrikkelloven, vedtatt av kommunestyret 22.06.2016)

Gebyrregulativ for vann og avløpsgebyrer 2020

Gebyrregulativ Iris Salten 2020

Betalingsregulativ kaier 2020

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Steigen