Formannskapet  

Saksliste til møtet 29.01.20 vil bli tilgjengelig tordag 23.01.20

Debatthefte KS 2020
 

NFKK's uttalelse til Skattlegging av havbruksvirksomhet

 
   
   
Kommunestyret  
   
   
   
Plan- og ressursutvalget