Formannskapet  

Saksliste 29.01.20 

Debatthefte KS 2020

NFKK's uttalelse til Skattlegging av havbruksvirksomhet

Protokoll 29.01.2020


 

Saksliste 28.02.20
 
Protokoll 28.02.20
   

Saksliste 11.03.20

Tilleggssaksliste 11.03.20
 
Protokoll 11.03.20

Saksliste 13.03.20
 

Protokoll 13.03.20
 
   
Kommunestyret  


Saksliste 11.02.20

Tilleggsaksliste 11.02.20

Vedlegg sak 2/20:
Utkast til reglement for folkevalgte organer pr. 04.02.20

Vedlegg sak 6/20:
Søknad om reguleringsendring Røssøy

Adm. forslag til nye bestemmelser av 22.01.20

Plankart av 28.10.19

Tillegg til planbeskrivelse av 22.01.20

Protokoll 11.02.20
 


Kartleggingsskjema

Orientering om tildelingskontoret

 

   
   
Plan- og ressursutvalget  

Saksliste 04.02.19

​Tilleggssaksliste 04.02.20

Delegerte vedtak 04.12.19 - 27.01.20

Vedlegg sak 4/20:
Flerårige tiltaksstrategier for Nord-Salten

Vedlegg sak 7/20:
Plankart av 27.01.20
Planbeskrivelse av 27.01.20
Planbestemmelser av 27.01.20

Vedlegg sak 8/20:
Søknad om reguleringsendring av 10.10.19
Administrasjonens forslag til nye bestemmelser 22.01.20
Plankart datert 28.10.19
Tillegg til planbeskrivelse 22.01.20

Vedlegg sak 9/20:
Lokalt verdifulle kulturlandskap i Nord-Salten
 

Protokoll 04.02.20

 

 

Ny dato for opprinnelig oppsatt møte i plan- og resursutvalget 17.03.2020 kl. 09.00 er fredag 20.03.2020 kl. 09.00 
Møtet skal gjennomføres som telefonmøte via programmet phonero business. Det er på grunn av fare for spredning av Covid-19 gitt en midlertidig forskrift (FOR-2020-03-13-277) som tillater slik gjennomføring av fjernmøte i folkevalgte organer i kommuner. Etter forskriftens § 3 kan folkevalgte organer gjennomføre fjernmøte selv om kommunen ikke har tekniske løsninger for å sikre at allmennheten får tilgang til møtet. Media (primært Avisa Nordland og Lokalavisa Nordsalten) vil bli invitert til å høre på møtet, men utover dette vil det av praktiske årsaker ikke være mulig å åpne møtet for flere tilhørere. Administrasjonen vil imidlertid undersøke om vi har teknisk utstyr som gir mulighet for at møtet i ettertid kan gjøres tilgjengelig via opptak.

Saksliste 20.03.20

Delegerte vedtak 28.01.20 - 06.03.20

Vedlegg sak 12/20:
Planbeskrivelse Haug
Bestemmelser detaljregulering Haug
Plankart detaljregulering Haug

Se andre dokumenter til planbeskrivelsen HER    


Vedlegg sak 13/20:
Planinitiativ
Situasjonsplan
Sjekkliste
Referat oppstartsmøte

Vedlegg sak 15/20:
Høringsuttalelse fra Fylkesmannen

Protokoll 20.03.20
   
Steigen Eldreråd  


Saksliste 16.03.20

 

Protokoll 16.03.20
Råd for personer med funksjonsnedsettelse  

Saksliste 09.03.20
 

Protokoll 09.03.20