Steigen kommune har organisert rustjenesten i Nav. Rustjenesten samarbeider med skole, helsetjenesten, ungdomsklubb og politi om rusforebyggende tiltak blant barn og unge. De har også oppfølging av personer med rusproblemer. Det gjelder både kartlegging, samtaler, aktiviteter, henvisning til rusbehandling og ettervern. De jobber nært sammen med helsetjenesten.

Kommunestyre har vedtatt ny Ruspolitisk Handlingsplan for 2017 -2020

Informasjon om treffstedet Kjeller`n trykk HER

Informasjon om oppfølging i etterkant av institusjonsopphold innenfor rus, psykiatri eller soning trykk HER