Steigen kommune har organisert rustjenesten i NAV, og du finner oss i NAV sine lokaler i Leinesfjord. En stor del av arbeidet vårt er fokusert på forebyggende arbeid og ungdom. Dette organiseres gjennom en egen ungdomskontakt. Vi organiserer tilbudet i behandlingssamtaler og rusmestring, tilbakefallsforebygging og støttesamtaler, veiledning og annen oppfølging, for deg som sliter med alkohol, rus eller annen avhengighet. Vi kan tilby samtaler og aktiviteter, kartlegger og kan henvise deg til rusbehandling og ettervern. Et av aktivitetstilbudene våre er organisert i treffstedet Kjeller'n.

Når du henvender deg til rustjenesten med ønske om samtale og oppfølging, ønsker vi å kunne møte deg snarest mulig. Vi vil da sammen vurdere hvilken hjelp du trenger videre. Hvis du ønsker det, kan du gjerne ha med deg en venn eller pårørende til samtalene.

Rustjenesten jobber også nært sammen med psykiatri og helsetjeneste, og er en del av FACT Nord-Salten. En annen og viktig del av vårt arbeid er å samarbeide med andre instanser om det boligsosiale arbeidet i Steigen kommune.  

Rustjenesten er også tilgjengelig og kan gi eget samtaletilbud til deg som pårørende.

Steigen kommune har egen rusmiddelpolitisk handlingsplan. Den kan leses her: Rusmiddelpolitisk handlingsplan (framsikt.net)

Pårørende

Er du urolig for noen som misbruker alkohol eller andre rusmidler? Dersom dine nærmeste sliter med alkohol- eller andre rusproblemer, blir du som pårørende også påvirket. Det er derfor viktig for rustjenesten i NAV Steigen å kunne tilby deg støtte, veiledning og oppfølging.

Du kan henvende deg til oss, uavhengig av om din nærmeste er i behandling eller om vedkommende kanskje ikke ønsker kontakt med rustjenesten for egen del. Du trenger ikke være i familie eller ha kontakt med vedkommende, for å bekymre deg for vedkommende og kunne motta et tilbud som pårørende.

Tilbudet omfatter i første omgang inntil 5 samtaler, og er gratis. Samtalene kan også foregå på telefon, og din henvendelse kan være anonym. 

Vi arrangerer også kaffeprat for pårørende ved behov og interesse. Ta kontakt ved ønske om tilbud. 

Organisasjonen “Ivareta” arrangerer digitale pårørendegrupper og du kan melde deg på via nettsiden www.ivareta.no. Ivareta er en organisasjon for personer berørt av andres utfordringer med rus og psykisk helse. Dette inkluderer også etterlatte.  

Ungdomskontakt - Forebyggende arbeid

En del av rustjenestens oppgaver er å jobbe med forebyggende tiltak i kommunen i samarbeid med skole, helsetjeneste, politi og ungdomsklubb. Vi deltar i undervisning, på foreldremøter, relatert til folkehelse og rusforebygging. 

I tillegg til undervisning kan vi også bistå med veiledning dersom du som foresatt ønsker informasjon om hvordan man kan snakke med barn eller ungdom om rusrelatert tema. Ta gjerne kontakt med oss. Felles Ansvar Salten er også tilgjengelig for råd og veiledning når man er bekymret for ungdom. Dette er et lavterskeltilbud og har ingen ventelister. Felles Ansvar i Salten 

Ungdomskontakt Victoria Helgesen

Er du mellom 12 og 18 år og trenger noen å snakke med om stort eller smått? Ta kontakt med meg. Du finner meg også hver torsdag på ungdomsskolen fra 12:30-14:30. Jeg er også annenhver mandag (oddetallsuker) kl. 10:30 til 11:30 på Knut Hamsun VGs avd. Steigen.   

Aktuelle temaer kan være:  

  • Tanker og følelser 
  • Psykisk helse  
  • Krangler og konflikter hjemme, på skolen eller i vennegjengen 
  • Mobbing 
  • Triste/vanskelige hendelser i livet 
  • Spørsmål om eller bruk av alkohol og rusmidler 
  • Kulturforskjeller 
  • Sex, seksualitet og kjønn 
  • Overganger i livet. For eksempel overgang fra barneskole til ungdomsskole, fra ungdomsskole til videregående skole, eller fra videregående skole til arbeid. 

Boligsosialt arbeid

Rustjenesten er også en del av det boligsosiale arbeidet i kommunen og samarbeider med kommunalt boligteam for å sikre gode, trygge boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. En del av dette arbeidet går ut på oppfølging for å mestre boforhold.
 

FACT – Fleksibel aktiv oppsøkende behandling

Rustjenesten i Steigen er også en del av et interkommunalt FACT-team hvor vi har digitale møter med bl.a. psykoseteam og rusteam/DPS. FACT-Nord Salten har bidratt til mer helhetlig oppfølging og behandling både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten for deg som trenger langvarige og koordinerte tjenester både fra kommunen og sykehuset samtidig.

FACT-oppfølgingen bidrar til færre innleggelser, tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten og mer stabilitet for brukerne der de bor. 

Treffstedet Kjeller'n

 


 

Ønsker du noe meningsfylt og sosialt å gjøre en dag i uka?  

Treffstedet KJELLER’N er et åpent rusfritt tilbud for personer over 18 år. Et samlingsted for deg som ønsker å delta i meningsfulle aktiviteter i sosialt fellesskap sammen med andre. 

Tilbudet er i kjelleren på rådhuset i trivelige lokaler. Kjeller’n driftes i samarbeid med rustjenesten, frivilligsentralen og psykisk helse. Det er gratis og du trenger ingen henvisning for å delta, bare møt opp.  

Kom innom å slå av en prat over en kaffe og en matbit, eller bli med på aktivitetene som skjer- Brettspill, bordtennis, håndarbeid, felles turer m.m. Tilbudet utvikles i samarbeid med deltakerne, så har du en god idé til aktiviteter hører vi gjerne fra deg.  

ÅPNINGSTIDER: Hver onsdag fra kl. 09-14:30 (unntatt helligdager).  

HVOR: Kjelleren på rådhuset- «gammelkantina» 

Lik vår Facebookside «Steigen treffsted kjeller’n»  

 

Hvis du ønsker kontakt med noen som driver tilbudet kan du ta kontakt med: 

Trine Storteig 95525719       Kenneth Sandbakk 90229330      Victoria Helgesen 94195572