Flyktninger fra Ukraina

Mange mennesker flykter fra krigshandlingene i Ukraina. Norge gir kollektiv midlertidig beskyttelse til ukrainske flyktninger. Steigen Kommune følger situasjonen nøye og forbereder seg på bosetting av ukrainske flyktninger. Vi har meldt inn at vi kan bosette 50 ukrainske flyktninger.

Under følger viktige, aktuelle og oppdaterte nettsteder med informasjon.

Siste nytt fra regjeringen om krisen i Ukraina er samlet her

Utlendingsdirektoratet UDI har ansvar for å ta imot flyktninger som kommer til Norge.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Imdi som ber kommunene bosette flyktninger.

Alle som ankommer kommunen med ukrainsk statsborgerskap må ta kontakt

Flyktningetjenesten i Steigen ber alle som ankommer kommunen med ukrainsk statsborgerskap om å ta kontakt slik at vi kan gi deg/dere nødvendig oppfølging og bistand videre. 

Alle ukrainske statsborgere som kommer under §34 får disse rettighetene.

Gjennom flyktningetjenesten kan vi tilby koordinering av kommunale tjenester som helserelatert oppfølging og tilbud til barnehage/ barne- og ungdomsskole og introduksjonsprogram for voksne. Det kan også innvilges etablering i møblert bolig, og nødvendige stønader til livsopphold frem til bosatte er økonomisk selvforsørget.


UDI har endret regelverket slik at du ikke trenger reise via Råde ankomstsenter for å registrere deg ved ankomst til Norge.

Se gjeldende link her
Nærmeste sted for å registrere seg for deg som kommer til Steigen vil være Bodø politistasjon. Dette gjelder uavhengig av om du har et biometrisk pass eller andre ID-dokumenter.

 

Hvis du har et sted å bo

Hvis du har et sted å bo, for eksempel hos venner, familie eller annet nettverk, kan du søke om alternativ mottaksplass i vår kommune (AMOT). Vi hjelper deg med dette. Ta kontakt.

Du kan også ta kontakt med flyktningetjenesten for muligheter for etablering i egen bolig.

Kontaktinfo
nav.steigen@nav.no

Hanne Marhaug tlf 41264678
Mathilde Marhaug 41761773
Tlf sosialtjenesten 48152917