Plan- og ressursutvalget har den 8.2.2022 vedtatt nye Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Steigen kommune. Vedlagt ligger Plan- og ressursutvalgets vedtak, de vedtatte målsettingene og bakgrunnsnotatet for nytt minsteareal. Målsettingene vil danne grunnlag for godkjenning av bestandsplaner og fellingstillatelser for elg og rådyr i perioden 2022 - 2024.