I henhold Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort avsetter Steigen kommune årlig et beløp til et kommunalt viltfond. Dette er primært midler som kommer inn som fellingsavgift for elg og salg av kjøtt fra trafikkdrept elg. Det kommunale viltfondet skal benyttes til vilttiltak i kommunen. Bruken av midlene er ikke avgrenset til kun å gjelde hjortevilt. Ordningen skal komme viltet til gode, og sikre tilbakeføring til brukerne og jaktrettshaverne gjennom samfinansiering av prosjekter, tilskudd til jaktrettshavernes driftsplanarbeid, forebyggende tiltak mot hjorteviltskader og andre lokale vilttiltak samt opplæringsvirksomhet. Det er ingen søknadsfrist og søknader kan sendes inn fortløpende.