Valgprotokoll

 

Slik stemmer du

Mandag 13. september er det Stortings- og sametingsvalg.
Du kan forhåndsstemme fra 10. august til 10. september.
For å stemme ved Stortings- og sametingsvalget må du ha stemmerett.

TIDLIGSTEMME FRA 1. JULI 
Velgere som ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan tidligstemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter.
Vlgere som ønsker å tidligstemme, må ta kontakt med kommunen og avtale tid. 

FORHÅNDSSTEMME FRA 10. AUGUST 
Fra og med 10. august til og med 10. september kan du forhåndsstemme i valglokaler i hele landet.
Hvis du stemmer i en annen kommune enn den du er bosatt i, blir stemmen sendt til din hjemkommune (der du var registrert bosatt i folkeregisteret pr. 30.juni 2021).

Ikke mulig å stemme flere ganger 
Hvis du har forhåndsstemt, kan du ikke stemme på nytt på selve valgdagen. 
Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

STEMME PÅ VALGDAGEN 
På valgdagen 13. september kan du stemme i din egen kommune (der du er registrert bosatt i folkeregisteret pr. 30. juni 2021)
Valglokaler og åpningstider vil bli publisert i god tid før valgdagen.

HUSK LEGITIMASJON 
Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å stemme, men husk legitimasjon (må inneholde navn, fødselsdat og bilde).Legitimasjon og valgkort

Du må ta med legitimasjon når du skal stemme, både i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen.
Det er ikke tilstrekkelig å kunne oppgi navn og fødselsdato.

Legitimasjon kan være pass, førerkort, bankkort med bilde.
Kravet er at legitimasjonen inneholder navn, fødselsdato og bilde. 

Digitalt valgkort 
Ved Stortingvalget 2021 får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.
Personer som har reservert seg mot digital post, får valgkortet sitt tilsendt pr. post.

Du trenger ikke å ta med valgkortet, men det går fortere å stemme hvis du har det med. 

 

Har du stemmerett?

Du har stemmerett ved Stortings- og sametingsvalget 2021 hvis du oppfyller disse fire kriteriene:

* Er norsk statsborger
* Har fylt 18 innen utgangen av 2021
* Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
* Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

For å stemme i Steigen på valgdagen, må du være innført i manntallet i Steigen.


Sametingsvalget  
For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall.

 

Tidligstemming

Frem til den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august, må velgere som ønsker å stemme henvende seg til servicekontoret og avtale tidspunkt for å komme og stemme. 

Hvem kan tidligstemme?
Ordningen gjelder for alle som oppholder seg innenriks (med unntak av Svalbard og Jan Mayen). Ordningen er ment som en mulighet for de som ikke kan stemme i forhåndsstemmeperioden eller på selve valgdagen.
Det er ikke krav om dokmentasjon, på at han eller hun ikke kan forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.

Hvor kan du tidligstemme? 
Du kan tidligstemme på servicekontoret på Rådhuset, 8283 Leinesfjord.
Dersom du ønsker å stemme i tidligstemmeperioden, må du kontakte servicekontoret og avtale tidspunkt.
Telefon: 75 77 88 00
E-post: postmottak@steigen.kommune.no 

Husk legitimasjon 
Du må ta med legitimasjon når du skal stemme (pass, førerkort, bankkort med bilde).