Fra 01.09.2018 er det inngått vertskommunesamarbeid med Bodø kommune og Steigen kommune om barneverntjenesten.
Alle henvendelser til barnevernet skal fra samme dato gå til Bodø kommune.
 
Telefon:
75 55 55 40
Vakttelefon/Barnevernvakta:
95 07 93 42
Epost:
 
 
Link til barneverntjenesten: http://barnevernet.bodo.kommune.no/