Steigen kommunestyre vedtok den 21.06.2023 forskrift om motorferdsel på vassdrag i Steigen kommune.

Forskrift om motorferdsel på vassdrag - vedtatt 21.06.2023

Protokoll fra Kommunestyrets vedtak