Publikumstjenester

Det er mulig å få snakke med saksbehandler i enerom hvis det er ønskelig. Personvern vil bli ivaretatt på lik linje med andre avdelinger i kommunen.
Alle ansatte på servicekontoret har taushetsplikt!

Politisk virksomhet

Utsending av innkallinger, møteprotokoller og melding om vedtak for:

 • Kommunestyret
 • Formannskap
 • Plan- og ressursutvalg
 • Partssammensatt utvalg
 • Arbeidsmiljøutvalg
 • Steigen Eldreråd
 • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Interne tjenester

Servicekontoret utfører i tillegg en del interne tjenester som:

 • Arkiv
 • Postlogging og scanning
 • Fordeling av post / frankering
 • Postlister og kontakt med media i forhold til disse
 • Utleie og regnskap kommunale leiebiler
 • Oppdatering av kommunens hjemmeside