Steigen Dagsenter er en sosial møteplass for hjemmeboende eldre, og har sine lokaler på Toppen eldresenter i Bogen. Tilbudet retter seg mot personer som av ulike årsaker har behov for sosial omsorg og/eller mulighet for felles aktiviteter tilpasset den enkelte ut fra interesser, ferdigheter, humør og dagsform, og da spesielt mot personer med demenssykdom. Vi ønsker å hjelpe den enkelte med å ivareta sine ressurser, livsverdier, vaner og tradisjoner – med godt humør!

Tilbudet er vedtaksbasert, og man må søke på eget skjema til tildelingskontoret i kommunen. Søknader behandles fortløpende, og om man er usikker på om dette er et tilbud man ønsker, kan man få en prøvedag for å få et bedre innblikk i hva tjenesten inneholder.

søknadsskjema om helse og omsorgstjenester 

Fagpersonell vurderer blant annet dette når søknaden din behandles:

  • Søkeren har behov for ulike aktiviteter for å ivareta fysisk og psykisk helse
  • Søkeren kan ha behov for sosialt samvær og trygghet
  • Søkeren kan ha behov for oppfølging med hensyn til kost/ernæring
  • Søkeren kan ha behov for nettverksbygging
  • Søkeren må være motivert og kunne nyttiggjøre seg av tilbudet
  • Pårørende kan ha behov for avlastning

 

Pris
Dagsenteret har en abonnementsordning hvor man betaler månedsvis for antall vedtatte dager. Prisen index-reguleres årlig. Prisliste finner du nede på siden. Brukeren kan gis betalingsfritak ved dokumentert sykdom eller ved midlertidig bruk av andre tjenester som korttidsopphold, rehabilitering o.l. Brukere som av andre grunner ikke benytter dagtilbudet må likevel betale dersom annet ikke er avtalt med leder. Varslingsfrist for å si fra seg dagtilbudet fastsettes til 14 dager. Brukere må betale for dagtilbudet i varslingsperioden.

Tilbudet omfatter transport, frokost, mellommål, middag, kaffe/te, aktivitetsmateriell og faglig kompetanse fra våre ansatte. Ved større tilstelninger kan det komme egenandel i tillegg, slik som lengre turer og julebord.

Ansatte
Hos oss møter du både sykepleier, miljøterapeut, aktivitør, assistenter og frivillige. Sammen jobber vi for at våre brukere skal få en meningsfull hverdag med livsglede.

Frivillig
Ønsker du å være frivillig medhjelper? Kontakt Lene B. Nilsen 40477165

For mer informasjon om tilbudet, se vår facebookside «Steigen Dagsenter», kontakt tildelingskontoret eller dagsenteret direkte.

Søknader rettes til:

Steigen kommune
Tildelingskontoret, Helse og omsorgstjenesten
8283 Leinesfjord

Velkommen som søker!