Kriseledelsen består i utgangspunktet av personer ansatt i kommunen. I tillegg inngår eksempelvis politiet og/eller ledelse i Nord-Salten Kraft AS/Kystnett AS ved behov og utifra situasjon.

Den kommunale kriseledelsen vil etter den første akuttfasen være:

  • Ordfører Aase Refsnes (varaordfører Ove Strand tiltrer ved ordførers fravær)
  • Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth
  • Kommunalleder Oppvekst Hanne Jonassen
  • Kommunalleder PUD Andreas Sletten
  • Kommunalleder Helse og omsorg Astrid Sletten
  • Beredskapskoordinator Gjermund Laxaa