Kommunens viltforvaltning har arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning av elg og andre viltarter og ettersøk/avliving etter påkjørsel.
Kommunen har ikke egen viltnemd, men plan og miljøvernleder er viltansvarlig og har delegert ansvar for forvaltning av viltet i henhold til Lov om viltet med tilhørende forskrifter. Plan- og ressursutvalget er politisk utvalg i viktige viltsaker. Hovedoppgaven er elgforvaltning med utarbeiding av målsettinger for hjorteviltforvaltning, tildeling av fellingskvoter, kontroll med avskyting og rapportering, bestandsplaner for elg og håndtering av påkjørt/skadet vilt.

Skadet/påkjørt vilt og problemer med vilt rapporteres til politiet på tlf: 02800 eller viltansvarlig.