VALGPROTOKOLL STEIGEN 2023


Forhåndsstemmingen starter 10.august 

Du kan forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 08.30 og kl. 14.30 fra 10. august til og med 8. september 2023.
Forhåndsstemmingen foregår på Servicekontoret, Rådhuset, Leinesfjord.

Det vil også bli mulighet til å forhåndsstemme på Engeløya, på Leines og i Nordfold.
Nordfold – Båtbua mandag 4. september 2023 kl. 10.30 – 14.30
Leines – Coop Leines tirsdag 5. september 2023 kl. 10.30 – 14.30
Engeløya – Joker Våg onsdag 6. september 2023 kl. 10.30 – 14.30
 
I tillegg vil det bli forhåndsstemming på Toppen, Steigentunet og Leinesfjord omsorgsleiligheter
torsdag 7. september 2023.
Her vil det avtales nærmere klokkeslett med de enkelte plassene. 


Hvis du stemmer i en annen kommune enn den du er bosatt i, blir stemmen sendt til din hjemkommune (der du var registrert bosatt pr. 30. juni 2023).

Siste frist for slik forhåndsstemming er 8. september 2023.

Det er ikke nødvending å ha med valgkort for å få stemme, men husk legitimasjon (må inneholde, navn, fødselsdato og bilde).


PARTIPROGRAMMER:

Steigen Senterparti

Steigen Arbeiderparti

Steigen Sosialistisk Venstreparti 

Steigen FRP

Rødt Steigen

Steigen Venstre

Steigen Høyre
 

Manntall - offentlig ettersyn

Skjæringsdato for manntallet er 30. juni, det vil si at velgere blir manntallsført i den kommunen de er folkeregisterført som bosatt 30. juni 2023.
Fra og med mandag 10. juli 2023, vil endelig manntall bli lagt ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret, Rådhuset. 


Tidligstemmegivning

Har du ikke anledning til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving - som er mellom 10. august og 8. september - eller på valgdagen 11. september 2023, bruk tidligstemmegivning.
Velgere som ønsker å stemme i perioden 3. juli til 9. august, kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme. 
Det vil kun være mulig å stemme på parti, da stemmesedlene med kandidatnavn vil være klar til forhåndsstemmegivningen 10. august.

I Steigen kommune kan du avgi tidligsstemme på Servicekontoret på Rådhuset. Henvend deg skriftlig til Steigen kommune, Myklebostad 1, 8283 Leinedsfjord eller på e-post til postmottak@steigen.kommune.no.
Du kan også ta kontakt på telefon med Servicekontoret på tlf. 75 77 88 00 mellom kl. 08.00 - 15.00. 
 


Valgstyret godkjente i møte 21.04.2023 følgende listeforslag: 

Steigen Høyre

​Steigen Arbeiderparti

Steigen Senterparti

Steigen Sosialistisk Venstreparti 

​Rødt Steigen

Steigen Fremskrittsparti

Steigen Venstre


Valglistene er lagt ut til gjennomsyn i henhold til Valglovens § 6-7.

Klage på valglistene må gjøres innen 7 dager etter at de ble offentliggjort. 
Listene ble lagt ut til gjennomsyn offentlig 30. mai 2023. 

Les mer om reglene for å klage i Valglovens § 6-8.
Innlevering av listeforslag
Partier og grupper som ønsker å stille til kommunestyrevalg 2023, må levere sine listeforslag til Valgstyret i Steigen kommune innen fredag 31. mars kl. 12.00

Leveres til:
Valgstyret i Steigen kommune, Myklebostad1, 8283 Leinesfjord
postmottak@steigen.kommune.no 

Frist for å trekke listeforslag er: 20. april 2023 kl. 12.00.