Skolen ligger fantastisk til med et nærmiljø som gir oss muligheter til å bruke både fjell, skog og hav for spennende lek og læring i friluft. Vi har et stort uteområde med fotballbane, flerbruksanlegg, ski/akebakke og uteklasserom i skogen. Skolen ligger vegg i vegg med barnehagen. Som gir oss gode muligheter for sammarbeid.

 

Følg oss gjerne på: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057325335216

Har du lyst til å vite mer om bygda vårres: https://www.levisteigen.no/leines.html