Steigen kommune har siden 2004 bosatt flyktninger. De tilbys et INTRO-program ved voksenopplæringen som gir undervisning i norsk og samfunnsfag i 2 år. De ønsker å komme raskt ut i arbeid og mange bedrifter og kommunale virksomheter har tatt imot dem i arbeidspraksis mens de er i Intro-programmet. Målet er å komme raskt videre i jobb eller utdanning. De som får arbeid velger å bli boende i kommunen. Det er ca. 70 – 80 personer som bor i kommunen i dag, og de kommer fra Somalia, Eritrea, Syria, Sudan og Ukraina. 

Kontaktpersoner

 

Flyktningeveileder Sissel Kjønnøy Pedersen

sissel.kjonnoy.pedersen@nav.no

Mobilnr: 94055139

Flyktningveileder Fredrik Aasaaren 

Mobilnr 96015637

fredrik.hauge.aasaaren@nav.no

Flyktningveileder Nora Nussle Torvanger

Mobilnr 94037963

nora.nussle.torvanger@nav.no

Miljøarbeider Silje Strand

Mobilnr: 40196563

silje.marie.strand@nav.no