Steigen kommune har siden 2004 bosatt flyktninger. De tilbys et INTRO-program ved voksenopplæringen som gir undervisning i norsk og samfunnsfag i 2 år. De ønsker å komme raskt ut i arbeid , og mange bedrifter og kommunale virksomheter har tatt imot dem i arbeidspraksis mens de er i Intro-programmet. Målet er å komme raskt videre i jobb eller utdanning. De som får arbeid velger å bli boende i kommunen. Det er ca. 70 – 80 personer som bor i kommunen i dag som kommer fra Somalia, Eritrea, Syria og Sudan.