Steigen kommune sitt kultur- og næringsfond er stengt for nye søknader fra og med 20. mars 2019. Fondet forblir stengt inntil det eventuelt tilføres nye midler igjen.
 
Steigen kommune disponerer fortsatt midler til utlån gjennom lånefondet til finansiering av tiltak som fremmer økt verdiskapning, sysselsetting og bosetning i Steigen kommune.
Retningslinjer til lånefondet finner du HER.

Steigen kommune deler ut næringspris hvert år. Dette blir annonsert hver høst.

Retningslinjer for næringsprisen finner du 
HER.