Delegasjonsreglement sist revidert 19.06.2019, med endring 13.03.2020.