Steigen kommunestyre vedtok den 18.12.2019 "Plan for idrett og fysisk aktivitet 2019 - 2031":