Skolen ligger i samme bygg som Steigenskolen Leinesfjord. Adresse: Myklebostadveien 9, 8283 Leinesfjord
 
Ansatte:
 
Rektor: Mette Bolsøy, mob: 90 76 98 37 / mail: mette.bolsoy@steigen.kommune.no
 
Lærere:
Finn Eirik Aasjord
Elin Nilsen
Svein Olav Sivertsen
Marit Schrøder Elvik
 
Søknadsskjemaer: