Skolen ligger i samme bygg som Steigenskolen Leinesfjord. Adresse: Myklebostadveien 9, 8283 Leinesfjord
 
Ansatte:
 
Rektor: Ragnhild Normann Danielsen, mob: 91823054 / mail: ragnhild.danielsen@steigen.kommune.no
 
Lærere:
Finn Eirik Aasjord
Elin Nilsen
Svein Olav Sivertsen
Liv Tove Arnøy
Marit Schrøder Elvik
 
Søknadsskjemaer: