Lærere:
Bente Storfjell
Elin Nilsen
Finn Eirik Aasjord
Lone Pedersen
Svein Olav Sivertsen