musikk3

Musikk

Foregår hovedsakelig i smågrupper eller individuelt. I tillegg til grunnleggende vokal/instrumentbeherskelse får alle elever opplæring i noter/notasjon og undervises etter individuelt ferdighetsnivå. Blåseinstrumentene er i hovedsak knyttet til korpsene og styres av deres instrumentbehov. Korpsene leier ut instrumenter til sine aspiranter. For musikkelever som ikke ønsker seg i korpset, sørger foresatte for instrument og noter. Snakk med instrumentallærer i kulturskolen om instrument- og lærebokkjøp.

FLØYTE - KLARINETT - SAXOFON - GITAR - EL-GITAR - EL-BASS - HORN - TANGENT - TROMPET/KORNETT - SLAGVERK - CELLO - SANG - KOR

kunst

Kunst

Ett tilbud til elever fra 3. klasse og oppover. Eleven får utforske og utvikle sanser og ferdigheter til å formidle inntrykk til uttrykk. De lærer å utforske strek og tegning, farger og form, flate og skulptur gjennom en rekke ulike medier og teknikker. Uterommet vil også tas flittig i bruk. Kreativitet og skaperglede vil være grunnleggende. Undervisningen foregår i aldersinndelte grupper i kulturskolekjelleren i Leinesfjord. Materialutgifter på 350 kr. må påberegnes pr. undervisnings år.

Dans2

Dans

Vi gir undervisning i modernedans, samtidsdans og kreativdans fra 1. klasse, og jazzdans fra 6.klasse. Elevene får danse-teknisk undervisning, i tillegg til å utvikle sine skapende evner innen dans. Elevene skal bli kjent med eget og andres dansespråk, og vi legger stor vekt på samspill.

Skriv gjerne på søknadskjemaet hvilken dansegren du ønsker å delta i.

Teater drama

Teater / Drama

Ett tilbud til elever i grupper fra 3.klasse oppover. Eleven får kjennskap til å bruke kropp og stemme gjennom å være aktiv fra idè til ferdig skuespill. Gruppene er med å skape alt fra sminke og kostymer til ferdige teaterstykker. Foresatte kan bli spurt om å bidra med å lage kostymer og scenografi til forestillinger i samarbeid med dramalærer.

Band

Band og samspill

 tilbyr vi til elever, i tillegg til den vanlige instrumentalundervisning. Her er det mulig å få utfolde kreativiteten i kulturskolens øvingslokaler. Undervisningen forutsetter grunnleggende ferdigheter på eget instrument.