Steigen kommunestyre vedtok den 21.03.2024 ny Planstrategi for 2024-2027:

https://pub.framsikt.net/plan/steigen/plan-51e4d56d-fea3-44ca-8f42-7247fc1ed137-21741/

 

Bakgrunnsinformasjon for Planstrategien

Indeks Steigen presentert 6.9.2023

Indeks Steigen en og en graf endelig versjon 6 september 2023