HENVENDELSER OM BYGGSAKER

Steigen kommune er for tiden uten byggesaksbehandler og vi har dermed utfordringer med å håndtere alle byggesøknader som kommer inn, og henvendelser i forkant av disse. 

For å avhjelpe situasjonen omprioriterer vi på andre oppgaver og setter samtidig av konkret telefon/besøkstid for henvendelser som gjelder disse sakene.

Søknader kan som vanlig sendes skriftlig til kommunens postmottak - postmottak@steigen.kommune.no - og vil der bli fortløpende registrert i saksbehandlingssystemet vårt. Vi prioriterer ukentlig mellom innkomne saker og prøver å få behandlet de sakene vi ser er av størst betydling og som vi samtidig finner kapasitet til å løse.