logo1.jpg

Idrettshallen er 1200 m2 og er merket opp etter standard merkeplan for flerbrukshall. Hallen er utstyrt med håndballmål for stor bane og to sett mindre mål for småbaner, fotballmål for stor bane, volleyballstenger for stor bane eller to små baner (mulig med en tredje bane ved bruk av løse stenger),  basketballkurv for stor bane og for tre små baner, løse stenger til 6 badmintonbaner, samt vanter og mål til innebandy. Av turnustyr er det montert opp et sett ringer og bom. Det er i tillegg to nedsprangsmatter, to minitrampoliner, sprangbrett, sprangkasser, bukk, og matter.

Hallen blir brukt av Steigenskolen, Knut Hamsund videregående og barnehage på dagtid. På ettermiddag leies hallen ut til lag og foreninger. Hallen kan deles i 3 - så det er mulig å kjøre flere aktiviteter samtidig. Halltiden fordeles etter skolestart. Endringer underveis avtales med driftsleder. For at barn og ungdom i Steigen skal ha mulighet til å delta på aktivitetene ønsker vi et godt samarbeid med brukerne. Pris for leie av hallen for lag &foreninger er 100,- pr tredjedel pr time.

Ved ledig tid i hallen er det mulig å leie privat. For leie av hall og kantine til barnebursdag (3timer) er det en fast sats på 750,- 

For henvendelser om leie av hall:  ta kontakt på tlf: 99035609 eller på mail: anne.solberg@steigen.kommune.no