Gratulerer med svangerskapet!

Alle gravide har tilbud om oppfølging av jordmor i svangerskapet. Tjenestene er gratis, og partner er velkommen på svangerskapskonsultasjonene. Du kan selv velge om du vil gå til oppfølging hos jordmor, fastlege, eller en kombinasjon av disse, under svangerskapet.
Jordmortjenesten har som mål å trygge deg og din partner gjennom svangerskapet, og forberede dere til foreldrerollen. 
Vi anbefaler deg å ta kontakt tidlig i svangerskapet for informasjon om levevaner og livsstilsråd, slik at barnet ditt får den beste starten. Nasjonale retningslinjer anbefaler første svangerskapskontroll rundt svangerskapsuke 6-12.

Jordmortjenesten kan tilby

  • Svangerskapskontroller
  • Samtale, råd og veiledning under svangerskapet
  • Forberedelse til foreldrerollen, tilknytning til barnet.
  • Hjelp med amming/ spedbarnsernæring.
  • Hjelp ved fødselsangst, en tidligere traumatisk fødselsopplevelse eller andre bekymringer når det gjelder svangerskap og fødsel. 
  • Hjemmebesøk etter fødsel.
  • Prevensjonsveiledning. 

Jordmor har et godt samarbeid med fastleger, gynekologer og jordmødre på Nordlandssykehuset i Bodø.
På helsestasjon jobber jordmor tverrfaglig med helsesykepleiere som skal følge opp barnet etter fødsel.

 

Svangerskapskonsultasjoner

En svangerskapskonsultasjon er oppfølging av deg og ditt barns helse. Oppfølgingen utføres etter nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet, hvor alle friske gravide anbefales å følge et standard program; Helsenorge - svangerskapskontroller 

Ved behov kan det bli flere konsultasjoner. Ofte blir svangerskapsoppfølgingen et samarbeid mellom jordmor og den gravides fastlege. Vi henviser også til spesialisthelsetjenesten eller andre tjenester ved behov.

Ved hver konsultasjon blir det foretatt noen faste undersøkelser, der vi måler blodtrykk, undersøker urinen, vi lytter på fosterets hjerte, måler livmorens vekst og undersøker barnets leie. Alle anbefalte blodprøver kan tas på legekontoret.
Første konsultasjon varer gjerne en time, og øvrige konsultasjoner vanligvis 30 min.

Foreldre- og fødselsforberedende kurs

Jordmor tilbyr førstegangsgravide gratis foreldre og fødselsforberedende kurs, dersom det er nok påmeldte.
Alternativt holdes individuelle «mini» kurs på kontoret for deg og din partner.

Etter fødsel

Jordmortjenesten tilbyr hjemmebesøk 1-3 dager etter utskrivelse fra barsel.
Der snakker vi om fødselsopplevelse, hvordan du har det fysisk og psykisk, foreldrerollen, vi følger opp barnet, og gir ammeveiledning.

Helsesykepleier ved helsestasjon tar videre oppfølgingen med familien, og kommer på hjemmebesøk 7-10 dager etter fødsel.

Beredskapsvakt

Jordmor Steigen samarbeider med jordmor på Hamarøy om beredskapsvakt og følgetjeneste til sykehuset i Bodø.

Ved behov for akutthjellp ring legevaktssentralen; 116 117 (evt 113).
Det blir da videreformidlet kontakt med jordmor eller lege.

Nyttige lenker

Helseoversikt - Gravid & Barn – gratis app. 

Helseoversikt er en norsk og gratis app som er utviklet i tett samarbeid med helsepersonell og kommunal helsetjeneste. Her får du kvalitetssikrede helseråd og nyttige verktøy for mor og partner gjennom hele svangerskapet og i småbarnsfasen.

 Helsenorge – informasjon til gravide    

Gravid i Norge – informasjonsbrosjyre på flere språk 

- Mamma Mia av Norske Kvinners Sanitetsforening og Helsedirektoratet. Et unikt forskningsbasert selvhjelpsprogram som fremmer helse og trivsel for mor, barn og partner under graviditeten og etter fødsel. Både når alt går som en drøm og når livet er litt vanskelig. Programmet er gratis for brukerne. 

Svanger - forskningssamtaler

Kosthold og levevaner i svangerskapet

Gode levevaner i svangerskapet 
Råd om mat under svangerskapet  
Jodkalkulator  
Snus, røy og graviditet
Alkoholfritt svangerskap 
Gode råd om alkohol for blivende foreldre

Fosterbevegelse

Kjenn liv

Foreldreforberedelse

Stine Sofie Foreldrepakke
Tips til deg som venter eller allerede har barn
NAV: Informasjon om foreldrepenger, engangstønad og svangerskapspenger 
Fødselsmelding og farskapserklæring

Amming/spedbarnsernæring