Det er ansatt en jordmor i Steigen kommune. Hun er organisert som en del av Familiesenteret på Steigentunet.

Jordmor har interkommunal døgnkontinuerlig beredskapsvakt i samarbeid med nabokommunene Hamarøy og Tysfjord. Jordmor ledsager gravide / fødende ved behov med ambulanse til nærmeste fødeavdeling. Helikopter blir også brukt ved behov.

Jordmor tilbyr alle gravide svangerskapsomsorg i form av kontroller i samarbeid med lege og foreldreforberedende kurs i samarbeid med helsesøster og fysioterapeut.

Jordmor organiserer barselgrupper.

Alle som har født får hjemmebesøk av jordmor etter hjemkomst fra fødeavdelingen.

Jordmor samarbeider med helsesøstrene om åpen helsestasjon for ungdom på Familiesenteret mandager fra 11.30 til 13.00. Der tilbyr vi bl.a. prevensjonsveiledning og gir gratis prevensjon til ungdom mellom 16 og 20 år.

Informasjon til gravide i Steigen


Ansatte:

Kristin Elsbak, ledende jordmor

Tlf Kristin / Kontor Steigentunet: 482 23704

Kontortid:

Mandag: 08.30- 15.30

Tirsdag: 08.30- 15.30

OBS. Jordmor er en del ute på oppdrag. Kontakt vaktsentralen på 116117 ved akutt behov.

Mail: kristin.elsbak@steigen.kommune.no