Medlemmer:
1. Sissel Eidissen, 8285 Leines.
2. Harald Holmvaag, 8288 Bogøy. 
3. Solbjørg Jacobsen, 8288 Bogøy.
4. Pia Olsen, 8289 Engeløya.  (pol.repr.)
5. Ny repr. blir valgt 17.02.2021 (pol.repr.)
 
Varamedlemmer:
1. Knut Sivertsen, 8283 Leinesfjord. 
2. Arvid Nødtvedt, 8283 Leinesfjord.
3. Brynhild Bye, 8289 Engeløya. 
4. Kjersti Olsen, 8285 Leines (pol.vararepr.)
5. Fred Eliassen, 8286 Nordfold.  (pol.vararepr.)


Vedtekter for Steigen Eldreråd - vedtatt av kommunestyret 16.12.2020