Medlemmer:
1. Sissel Eidissen, 8285 Leines.
2. Harald Holmvaag, 8288 Bogøy. 
3. Solbjørg Jacobsen, 8288 Bogøy.
4. Pia Olsen, 8289 Engeløya.  (pol.repr.)
5. Sverre Henriksen, 8289 Engeløya. (pol.repr.)
 
Varamedlemmer:
1. Knut Sivertsen, 8283 Leinesfjord. 
2. Arvid Nødtvedt, 8283 Leinesfjord.
3. Brynhild Bye, 8289 Engeløya. 
4. Kjersti Olsen, 8285 Leines (pol.vararepr.)
5. Fred Eliassen, 8286 Nordfold.  (pol.vararepr.)


Sverre Henriksen er leder for eldrerådet og Solbjørg Jacobsen er nestleder


Vedtekter for Steigen Eldreråd - vedtatt av kommunestyret 16.12.2020