Medlemmer:
1. Siv Johansen, 8283 Leinesfjord - Leder
2. Nytt medlem skal velges
3. Solbjørg Jacobsen, 8288 Bogøy. 
4. Bjørnar Bertheussen, 8285 Leines.  (pol.repr.) - Nestleder
5. Bjorulf Ødegård, 8289 Engeløya. (pol.repr.)
 
Varamedlemmer:
1. Anne Markussen, 8289 Engeløya. 
2. Tore Sund, 8289 Engeløya.
3. Jorunn Jensen, 8286 Nordfold. 
4. Mary Ediassen, 8283 Leinesfjord.
5. Anne Finnstein, 8288 Bogøy.
 
  1. Rigmor Lorentsen, 8289 Engeløya (pol.vararepr.)
  2. Berit Woie-Berg, 8285 Leines (pol.vararepr.)
  3. Mette Bolsøy, 8289 Engeløya (pol.vararepr.)
  4. Bodil Hansen, 8286 Nordfold (pol.vararepr.)