Posisjonen fra SVog AP: 
Representanter:Vararepresentanter:        
Torbjørn Hjertø, Nordfold, AP - LederMarit H. Mehus, Engeløya, AP
Bjørn Godal, Leinesfjord, SV - NestlederSilje I. Finvik, Bogøy, SV
Kine Berg, Engeløya, APTore Vånge, Nordfold, AP
Mari Aarbakke, Nordfold, SVOdd Rikard Bredal, Leines, SV
 Idar Strømsnes, Leines, AP
 Sverre Henriksen, Engeløya, SV
  
Opposisjonen fra SP, H, FRP og V: 
Adrian Fredriksen, Nordskot, SPDiana Olaisen, Nordfold, H
Maren Sivertsen, Nordfold, HKristin Dahlen, Leines, V
Magne Vik, Nordfold, FRPBenedikte Kildahl, Leinesfjord, SP
 Roger Holmvaag, Bogøy, V
 Snorre Jonassen, Nordfold, H


.