Kommunen har ikke jodtabletter til resten av befolkningen som er anbefalt å ha disse hjemme (de i aldersgruppen 18-40 år). Derfor anbefaler vi, i samråd med sentrale myndigheter, at personer i denne gruppen har jodtabletter ("Jodix") hjemme som en del av egenberedskapen. 

Kommunen har plan for varsling og distribusjon av jodtabletter til befolkningen (målgruppen) dersom Kriseutvalget (KU) beslutter å gi råd til befolkningen om inntak av jodtabletter. Det vil bli informert om hvor du skal møte opp for å få tablettene. 

Hovedregelen er at barn og unge skal få utdelt jodtabletter på den skolen/barnehagen de er tilknyttet. Steigen legevakt jodtabletter på lager til de i målgruppen som ikke har fått/skaffet seg jodtabletter. 

Dersom det oppstår en hendelse som vil medføre behov for inntak av jod, vil det opprettes et eget telefonnummer for spørsmål rundt Jod-medisinering. Denne telefonen vil betjenes av helsepersonell. Ved en reell hendelse vil det bli informert om dette på nettsiden og eventuelt andre kanaler.  

Mer informasjon her.