Kontaktinformasjon til de forskjellige skolene:

Leinesfjord

Nordfold:

Leines:

Laskestad:

 

Kontaktinformasjon til Nye PPT Indre Salten: ppt@fauske.kommune.no / tlf 469 14 255 / 756 04 530