Kontaktinformasjon til de forskjellige skolene:

Leinesfjord

Nordfold:

Leines:

Laskestad:

 

Kontaktinformasjon til Nye PPT Indre Salten: ppt@fauske.kommune.no / tlf 756 04 535
Henvisningsskjema 
Barnehage - Pedagogisk rapport - Kartlegging og dokumentasjon
Skole - Pedagogisk rapport - Kartlegging og dokumentasjon
Skjema systemsak