Møteplan for våren 2024

  • 13 mars
  • 30 april 
  • Saker som ønskes tatt opp må sendes senest 2 dager før møtedato.


 Ivaretatt? - en pårørendeundersøkelse


Pårørendeutvalget og ledelsen for helse-og omsorg i Steigen kommune ønsker at så mange som mulig kan delta på denne undersøkelsen (selv om det er kort frist). Den utføres digitalt, og gjennomføres årlig over hele landet  - Undesøkelsen kan besvares t.o.m 31.mars   

IVARETATT er en pårørendeundersøkelse der du som pårørende til noen som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester kan gi tilbakemelding på hvordan du opplever å bli involvert og ivaretatt i kommunen du er pårørende i. 

 

IVARETATT?  er laget med bakgrunn i Pårørendeveilederen og er i tråd med Pårørendestrategien og Leve hele livet. 

 

Les mer, og start undersøkelsen her www.pårørendeundersøkelsen.no