Nav forvalter sosialtjenesteloven i kommunene som har som formål:

  • bedre levekårene for vanskeligstilte,
  • bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkeltes får mulighet til å leve og bo selvstendig,
  • fremme overgang til arbeid
  • bidra til sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

Søknad om sosial stønad

Økonomi- og Gjeldsrådgivning:

Det kan være ulike årsaker til at en kommer i en vanskelig økonomisk situasjon, for eksempel sykdom, samlivsbrudd, økt gjeld, redusert inntekter, spilleavhengighet eller annet.  Du kan kontakte Nav Steigen for økonomiveiledning, gjeldsrådgivning eller frivillig forvaltning. 

Det finnes en egen gjeldsrådgivningstelefon i Nav som er 5555 3339 som man kan kontakte først dersom en ønsker hjelp. De har også en chat på www.nav.no

Vi svarer deg på spørsmål om budsjett, økonomi og gjeldsrådgivning.

Vi har ikke tilgang til å se dine utbetalinger, eller personlige opplysninger som gjelder dine saker hos NAV.

Chat med NAV Gjeldsrådgivning

Tjenesten er åpen alle hverdager mellom klokken 10.00  og 15.00.

Du kan også ringe NAV Gjeldsrådgivning på 55 55 33 39 mellom klokken 09.00 og 15.00.  

Dine spørsmål blir besvart av erfarne gjeldsrådgivere.