Ønsker du å flytte til Steigen?

I Steigen har vi en sterk og rik historie som går helt tilbake til bronsealderen.

Vi er stolte av naturen vår og vårt rike kulturliv med mange kulturaktiviteter for alle aldre. Vi har et mangfold av frivillige lag og foreninger.

I Steigen er vi opptatt av at menneskene som bor her trives og har det bra. Derfor legger vi alltid til rette for gode oppvekstvilkår for ungene våre; med full barnehagedekning og en kulturskole i verdensklasse!

Vi har også et godt utbygd helse- og omsorgstilbud med fagfolk innen de ulike sektorene.

Vi er stolte av kommunen vår og jeg håper at du vil føle varmen og den inkluderende holdningen som finnes hos Steigværingene. I Steigen er det store muligheter for å bygge seg en god framtid, og som nordlendinger flest er vi åpne og preget av kystkulturen.

 

Ønsker du å flytte til Steigen?

Ta kontakt med Lev i Steigen!

De hjelper deg mer enn gjerne med alt fra jobb, bolig og spørsmål om fritidstilbud.

Vår visjon er: STEIGEN – EN KYST SOM GIR LYST!

 

Med vennlig hilsen ordfører.