Steigen samarbeider med nabokommunene Hamarøy og Tysfjord om felles legevaktsamarbeid, lokalisert til Innhavet.
Dette betyr at det er legevakt på Innhavet fra kl. 22.00 - 08.00 på ukedagene og fra fredag kl. 16.00 til mandag kl. 08.00.

Åpningstider Steigen legesenter:

mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 08:00 - 15:00 (lunsj fra kl. 11:30 til kl. 12:00)

onsdager: kl. 09:00 - 15:00 (lunsj fra kl. 11:30 til kl. 12:00)
                                                                
Telefontid på Steigen legesenter er:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 08.00 - 10.00 og 13.30 - 14.30

Onsdag: kl. 09.00 - 10.00 og 13.30 - 14.30

All blodprøvetaking må gjøres innen kl. 14:00, dette på grunn av postlevering.

Legesenteret jobber med å få på plass en bedre løsning for time- og reseptbestilling og e-dialog med fastlege.

Vi vil komme tilbake med mere informasjon når dette er på plass.  

Telefon 75 78 48 60

For akutt legehjelp tlf. 116 117 eller 113
 

Bodø legevaktssentral tar fra 1/9 -15 i bruk det nye nasjonale legevaktsnummeret 116 117. Alle innebyggere i Steigen skal bruke dette nummer ved henvendelser til legevakten.

Einar Stødle er konst.kommuneoverlege i Steigen.

Steigen legesenter har startet opp igjen med reseptbestilling via internett:  www.besøklegen.no
OBS: Mobilnummer som du angir ved registrering MÅ være det samme som du er registrert med på legesenteret ellers vil systemet ikke fungere.
 
Vi har foreløpig ikke lagt til rette for timebestilling via denne tjenesten.

Nyttige linker:
www.helfo.no

www.nav.no

www.pasientreiser.no