Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jfr. plan- og bygningslovens §11-15.

For å se pdf av plandokumentene, klikk på linkene under. Kommuneplanen er også tilgjengelig hos Nordlandsatlas. Der kan du zoome i plankartet og kombinere det med andre typer kart.

Plandokumenter (pdf):

Planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer

Plankart

Temakart:

1. Marin sektor

2. Natur

3. Rekreasjon

4. Landbruk

5. Kulturminner

6. Funksjonell strandsone

Delrapport funksjonell strandsone