Søknad for å leie bolig sendes Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no

Bruk søknadsskjema på kommunens hjemmeside, eller det kan fås  i papirform på servicekontoret på Rådhuset. 

Tildelingskontoret for helsetjenester sammen med boligtemaet vil behandle søknadene kontinuerlig.

Kommunen vil gjøre en totalvurdering ved hver enkelt søknad, men ett ufravikelig krav er at søker må motta helsetjeneste fra kommunen på søknadstidspunktet. Boligene er også forbeholdt en eldre aldersgruppe.

SØKNADSSKJEMA 
 

Det orienteres samtidig om muligheten for å søke bostøtte fra NAV. Dette er aktuelt for de som mottar minstepensjon.