Det orienteres herved om at prosjektet omsorgsboligene i Leinesfjord nå er ferdigstilt og klar for utleie.

Alle interessenter bes melde seg til servicekontoret i Steigen kommune. Søknad sendes kommunen. Bruk søknadsskjema på kommunens hjemmeside, eller hent det ut i papirform på servicekontoret i kommunen.

Klikk her for SØKNADSSKJEMA 

Tildelingskontoret for helsetjenester sammen med boligtemaet vil behandle søknadene kontinuerlig.

Kommunen vil gjøre en totalvurdering ved hver enkelt søknad, men ett ufravikelig krav er at søker må motta helsetjeneste fra kommunen på søknadstidspunktet. Boligene er også forbeholdt en eldre aldersgruppe.

Innflytting er mulig allerede i januar 2022.

Priser:

Prisene varierer fra kr. 11500,- kr.13000,- avhengig av størrelse. Dette er eksklusive strøm. Strøm til varmtvann og gulvvarme i leilighetene er inkludert.
Kommunen orienterer om at prisene er selvkostpriser i tråd med det opprinnelige prisanslaget for boligprosjektet.

Det orienteres samtidig om muligheten for å søke bostøtte fra NAV. Dette er aktuelt for de som mottar minstepensjon.