Planlegger dere bryllup? Les her.

All kommunikasjon ang. vielse er unntatt offentlighet.

Før dere gifter dere, må skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Dette gjøres ved at dere søker om en Prøvingsattest.
Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før vielsen, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Link til skatteetaten.no

Prøvingsattest må foreligge for at vielse skal være juridisk gjeldende.

Dere kan gifte dere på rådhuset.
Vielsen bør helst foregå mandag – fredag kl. 09.00 -15.00.
Annet sted / dag / tidspunkt kan benyttes etter ønske og etter avtale med vigsler.
Vielser utenfor rådhuset kan medføre merkostnad for kommunen, denne kostnaden dekkes av brudefolket. Eventuell kostnad informeres om i god tid.


Vielse bestilles på eget skjema

Mal vigsel brud og brud

Mal vigsel brud og brudgom

Mal vigsel brudgom og brudgom

Ønskes det mer ut over selve vielsesritualet så som pynt, musikk, dekorasjoner eller annet må dette ordnes/kostes av brudeparet selv.
Brudeparet må ha med seg to vitner, dette kan være forloverne eller to andre myndige personer.
Evt kan kommunen stille med ett vitne, men dette må avtales på forhånd.

Det kan på forhånd avtales at vielsen skal foregå på engelsk. Dersom paret hverken forstår norsk eller engelsk må paret selv ordne/koste og ha med seg kvalifisert tolk.

Seremonien tar ca 15 min. Det leses da opp formular for vielsen.
Etter vielsen undertegner paret, vitnene og vigsleren vielsesprotokollen (prøvingsattesten)
Paret får etter dette en midlertidig vielseselsattest.
Endelig vielseselsattest søkes skatteetaten.

Det kan fotograferes/filmes  under/ etter vielsen i forståelse med brudeparet.