Fra 1. januar 2018 overtok kommunene ansvaret for å gjennomføre borgerlige vielser.
I Steigen er det ordfører, varaordfører og kommunedirektøren som av kommunestyret er gitt denne myndigheten, dvs er kommunens vigslere.

Planlegger dere bryllup? Les her.

All kommunikasjon ang. vielse er unntatt offentlighet.

Før dere gifter dere, må skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Dette gjøres ved at dere søker om en Prøvingsattest.
Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før vielsen.
http://www.skatteetaten.no/no/Person/
Prøvingsattest må foreligge for at vielse skal være juridisk gjeldende.

Dere kan gifte dere i kommunens eget lokale som ligger på Steigentunet.
Vielsen bør helst foregå man – fred kl.09-15.
Annet sted/dag/tidspunkt kan benyttes etter ønske og etter avtale med vigsler.
Dere vil da måtte betale et gebyr på kr 500,-


Vielse bestilles på eget skjema (link) eller ved henvendelse til kommunens servicekontor
tlf : 75 77 88 00

Det er gratis å gifte seg i kommunen, men ønskes det mere ut over selve vielsesritualet så som pynt, musikk , dekorasjoner eller annet må dette ordnes/kostes av brudeparet selv.
Brudeparet må ha med seg to vitner ,dette kan være forloverne eller to andre myndige personer.
Evt kan kommunen stille med ett vitne, men dette må avtales på forhånd.

Det kan på forhånd avtales at vielsen skal foregå på engelsk. Dersom paret hverken forstår norsk eller engelsk må paret selv ordne/koste og ha med seg kvalifisert tolk.

Seremonien tar ca 15 min. Det leses da opp formular for vielsen.
Etter vielsen undertegner paret, vitnene og vigsleren vielsesprotokollen (prøvingsattesten)
Paret får etter dette en midlertidig vielseselsattest.
Endelig vielseselsattest blir ettersendt fra skatteetaten .

Det kan fotograferes/filmes  under/ etter vielsen i forståelse med brudeparet.


Mal vigsel brud og brudgom

Mal vigsel brud og brud

Mal vigsel brudgom og brudgom