BUA er et helhetlig konsept og merkevare for gratis utlån av aktivitetsutstyr til barn og unge. 
Dette er et tilbud til Steigens befolkning. Vi har som mål om å bidra til inkludering og økt
deltakelse i helsefremmende aktiviteter. Bedre folkehelse, mindre forskjeller og lavere forbruk med BUA.


https://www.bua.io/utlansordninger/bua-steigen