Det vil bli avholdt ekstra møter i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel:
Ekstra formannskapsmøte 29.04.2021
Ekstra kommunestyremøte 12.05.2021

I tillegg er det gjennomført to ekstra møter før sommer 2021:
Ekstra formannskapsmøte 12.07.2021
Ekstra kommunestyremøte 12.07.2021
 

Møteplan 2. halvår 2021

Møteplan 1. halvår 2021

Møteplan 2. halvår 2020

Møteplan 1.halvår 2020

Møteplan 1. halvår 2019

Møteplan 2. halvår 2019