Det vil bli avholdt ekstra møter i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel:

Ekstra formannskapsmøte 29.04.2021

Ekstra kommunestyremøte 12.05.2021


Møteplan 1. halvår 2021

Møteplan 2. halvår 2020

Møteplan 1.halvår 2020

Møteplan 1. halvår 2019

Møteplan 2. halvår 2019