Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

Miljørettet helsevern

 

Miljørettet helsevern omfatter de biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet som til en hver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på menneskers helse. Mye av arbeidet er knyttet opp mot myndighet som kommunene har gjennom ulike lovverk og forskrifter. Arbeidet er hjemlet i Folkehelseloven, kapittel 3 (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29#KAPITTEL_3) . To viktige forskrifter er forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager (http://lovdata.no/forskrift/1995-12-01-928) og forskrift om miljørettet helsevern (http://lovdata.no/forskrift/2003-04-25-486).

Kommuneoverlegen er ansvarlig for dette arbeidet i kommunen. Helse- og miljøtilsyn Salten utfører dette arbeidet for kommunen og har vedtaksmyndighet . Informasjon om fagfeltet og arbeidet finnes på hjemmesiden til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS.  Der finnes også skjema for å søke godkjenning og meldeskjema.

 

  • Godkjenningsplikt ved nyetableringer/endringer: Skoler, barnehager og tatoveringsvirksomheter.
  • Meldeplikt ved nyetableringer/endringer: Forsamlingslokaler, campingplasser, lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang, virksomheter med kjøletårn eller lignende, asylmottak, hospitser, m.m.


Kontaktinformasjon:
- Kommuneoverlege Einar Stødle, tlf ,757 84860, e-post: einar.stodle@steigen.kommune.no
- Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, Stormyrveien 25, 8008 Bodø. tlf 40 00 77 77, E-mail: post(at)hmts.no ,