Oppvekstkontoret:

Leinesfjord barne og ungdomsskole

Laskestad barneskole:

Leines barneskole:

Nordfold barneskole:

Voksenopplæringen: