Oppvekstkontoret:

 

Leinesfjord barne og ungdomsskole

 

Laskestad barneskole:

 

Leines barneskole:

 

Nordfold barneskole:

 

Voksenopplæringen: