Postadresse: Steigentunet, Øyra 5, 8283 Leinesfjord   

Resepsjonen Steigentunet - 40476713

Steigen legesenter - 757 84 860.  Tlf tid: 08:00 - 10:00 (ons 09:00 - 10:00)  / 13:30 - 14:30.

Legevakt 116 117   

Steigentunets Telefonliste STT pr. 31.04.23

Kommunalleder Helse- og omsorg - Astrid Sletten - 94166631 - astrid.sletten@steigen.kommune.no

Enhetsleder hjemmesykepleien - Marit Paulsen - 96948314 - marit.paulsen@steigen.kommune.no

Enhetsleder sykehjem - Inger Åse Ovesen - 40453460 - inger-ase.ovesen@steigen.kommune.no

Saksbehandler Bergitte Gabrielsen - 45480147 -  bergitte.gabrielsen@steigen.kommune.no

Kommuneoverlege Ingar Strand - 75784860  ingar.strand@steigen.kommune.no

Kommunepsykolog Kjerstin Øye - 91628220

Kreftsykepleier: Kristin Hansen - 47841220 - kristin.hansen@steigen.kommune.no

Hjemmesykepleien:

Kontor - 45279898

Leder for utegruppa  -  Ingrid Hansen 92204062 - ingrid.hansen@steigen.kommune.no

Hj.middelkontakt Benedikte Kildahl  - 992 52 860 - benedikte.kildahl@steigen.kommune.no

Omsorgsboliger:

Stue 1        -  40100926

Stue 2        -  40468670

Familiesenteret:

Helsesykepleier Hilde Husøy - 90177048 - hilde.husoy@steigen.kommune.no

Helsesykepleier Pia Olsen   - 92840316 - pia.olsen@steigen.kommune.no 

Helserådgiver Liv-Sissel Eidissen - 90594997 -  liv.sissel.eidissen@steigen.kommune.no

Leder Psykisk helsearbeid Kenneth Sandbakk - 90229330 - kenneth.sandbakk@steigen.kommune.no

Psykiatrisk sykepl. Erik Svendsen - 99480194 - erik.svendsen@steigen.kommune.no

Kommunepsykolog Kjerstin Øye - 91628220 - kjerstin.oye@steigen.kommune.no

Sosionom Victoria Helgesen - 98908334 -victoria.helgesen@steigen.kommune.no 

Jordmor Maren Pernille Glomsrød - 48041863 - maren.glomsrod@steigen.kommune.no

Kommunal fysioterapeut Ninie van Schaik  - 45862114 - ninie.van.schaik@steigen.kommune.no

Ergoterapeut Ann Rita Vestvatn - 46445656 - ann.rita.vestvatn@steigen.kommune.no

Sykehjem:

Somatikk langtid:  40 60 02 13
Avdelingsleder Diana Amanda Olaisen 47 84 17 00 /diana.olaisen@steigen.kommune.no
 
Korttidsavdeling og Lindrende enhet: 45212747
Ansvarlig sykepleier(ASP) 40609330
Avdelingsleder Ingrid Hansen 92204062  ingrid.hansen@steigen.kommune.no
 
Skjerma avdeling demens: 45496024
Avdelingsleder Berit Johnsen 99376537  berit.johnsen@steigen.kommune.no

 

Miljøtjenesten:

Leder - 96948314 -  marit.paulsen@steigen.kommune.no

Personalet - 91522944 og 91136559

Toppen Eldresenter - 90131529

Steigen Tannklinikk - 41860262 Tlf tid: 08:00 - 10:00/ 12:00 - 14:00

Dagsenter -  40641737 Fagleder dagsenter Lene Bergheim - 40477165

Vaskeri -  40456118  Renhold - Sølvi Kristensen 47842100

Kjøkken - 46502443

Driftsoperatør - Per Åsmund Marhaug 48157957 / Øyvind  Aabak 47698313

Steigen fotklinikk - 90781626