Postadresse: Steigentunet, Øyra 5, 8283 Leinesfjord   

Resepsjonen Steigentunet - 40476713

Steigen legesenter - 757 84 860.  Tlf tid: 08:00 - 10:00 (ons 09:00 - 10:00)  / 13:30 - 14:30.

Legevakt 116 117   

Steigentunets Telefonliste STT 01.11.2023 

Kommunalleder Helse- og omsorg - Astrid Sletten - 94166631 - astrid.sletten@steigen.kommune.no

Virksomhetsleder hjemmesykepleien - Marit Paulsen - 96948314 - marit.paulsen@steigen.kommune.no

Virksomhetsleder sykehjem - Inger Åse Ovesen - 40453460 - inger-ase.ovesen@steigen.kommune.no

Virksomhetsleder helse og familie - Cilje Helen Samuelsen - 93469663 - cilje.helen.samuelsen@steigen.kommune.no

Tildelingskontoret - Bergitte Gabrielsen - 45480147 -  bergitte.gabrielsen@steigen.kommune.no

Kommuneoverlege - Ingar Strand - 75784860  ingar.strand@steigen.kommune.no

Kommunepsykolog Kjerstin Øye - 91628220

Kreftsykepleier - Kristin Hansen - 47841220 - kristin.hansen@steigen.kommune.no

Hjemmesykepleien:

Kontor - 45279898

Leder for utegruppa  -  Ingrid Hansen 92204062 - ingrid.hansen@steigen.kommune.no

Hj.middelkontakt - Benedikte Kildahl  - 99252860 - benedikte.kildahl@steigen.kommune.no

Omsorgsboliger:

Stue 1        -  40100926

Stue 2        -  40468670

Familiesenteret:

Helsesykepleier - Hilde Husøy - 90177048 - hilde.husoy@steigen.kommune.no

Helsesykepleier Pia Olsen  - 92840316 - pia.olsen@steigen.kommune.no 

Helserådgiver - Liv-Sissel Eidissen - 90594997 -  liv.sissel.eidissen@steigen.kommune.no

Fagleder psykisk helse - Marit Vardehaug - 95090184 - marit.vardehaug@steigen.kommune.no

Vernepleier - Kenneth Sandbakk - 90229330 - kenneth.sandbakk@steigen.kommune.no

Psykiatrisk sykepleier - Erik Svendsen - 99480194 - erik.svendsen@steigen.kommune.no

Kommunepsykolog Kjerstin Øye - 91628220 - kjerstin.oye@steigen.kommune.no

Jordmor - Maren Pernille Glomsrød - 48041863 - maren.glomsrod@steigen.kommune.no

Kommunal fysioterapeut - Ninie van Schaik  - 45862114 - ninie.van.schaik@steigen.kommune.no

Ergoterapeut - Ann Rita Vestvatn - 46445656 - ann.rita.vestvatn@steigen.kommune.no

Sykehjem:

Langtidsavdeling - 40600213
Avdelingsleder - Diana Amanda Olaisen 47841700 - diana.olaisen@steigen.kommune.no
 
Korttidsavdeling -  45212747
Ansvarlig sykepleier(ASP) - 40609330
Avdelingsleder - Ingrid Hansen - 92204062 -  ingrid.hansen@steigen.kommune.no
 
Skjermet avdeling - 45496024
Avdelingsleder - Berit Johnsen - 99376537 -  berit.johnsen@steigen.kommune.no

 

Miljøtjenesten:

Leder - 96948314 -  marit.paulsen@steigen.kommune.no

Avdelingsleder  - Kenneth Ingebrigtsen - kenneth.ingebrigtsen@steigen.kommune.no

Personalet - 91522944 og 91136559

Toppen Eldresenter - 90131529

Steigen Tannklinikk - 41860262 Tlf tid: 08:00 - 10:00/ 12:00 - 14:00

Dagsenter -  40641737 

Fagleder dagsenter - Lene Bergheim Nilsen - 40477165 - lene.nilsen@steigen.kommune.no

Vaskeri:  40456118  

Renholdsleder -  Sølvi Kristensen - 47842100 - solvi.kristensen@steigen.kommune.no

Kjøkken  

Kjøkkensjef - Helge Andre Nilsen - 46502443 - helge.nilsen@steigen.kommune.no

Driftsoperatører

 Per Åsmund Marhaug - 48157957 - per.asmund.marhaug@steigen.kommune.no

Øyvind  Aabak - 47698313 - oyvind.aabak@steigen.kommune.no

Steigen fotklinikk 

Sylvi Jensen - 90781626