Postadresse: Steigentunet, Øyra 5, 8283 Leinesfjord   

Steigen legesenter - 757 84 860.  Tlf tid: 08:00 - 10:00 (ons 09:00 - 10:00)  / 13:30 - 14:30.

Legevakt 116 117   

SteigentunetsTelefonliste

Virksomhetsleder Helse- og omsorg -

Enhetsleder hjemmesykepleien - 969 48 314 - epost: marit.paulsen@steigen.kommune.no

Leder Sykehjem -

Saksbehandler Bergitte Gabrielsen - 454 80 147 - epost: bergitte.gabrielsen@steigen.kommune.no

Kommuneoverlege Ingar Strand - 757 84 860 epost: ingar.strand@steigen.kommune.no

Kommunepsykolog Kjerstin Øye - 916 28 220

Kreftsykepleier: Kristin Hansen - 478 41 220

Hjemmesykepleien:

Kontor - 45 27 98 98

Leder for utegruppa  -  Ingrid Hansen 92 20 40 62

Hj.middelkontakt Benedikte Kildahl  - 992 52 860 - epost: benedikte.kildahl@steigen.kommune.no

Omsorgsboliger:

Stue 1        -  401 00 926

Stue 2        -  404 68 670

Familiesenteret:

Helsesykepleier Hilde Husøy - 901 77 048 - epost: hilde.husoy@steigen.kommune.no

Helsesykepleier Pia Olsen   - 928 40 316 - epost: pia.olsen@steigen.kommune.no 

Helserådgiver Liv-Sissel Eidissen - 905 94 997 - epost: liv.sissel.eidissen@steigen.kommune.no

Leder Psykisk helsearbeid Kenneth Sandbakk - 902 29 330 - epost: kenneth.sandbakk@steigen.kommune.no

Psykiatrisk sykepl. Erik Svendsen - 994 80 194 - epost: erik.svendsen@steigen.kommune.no

Kommunepsykolog Kjerstin Øye - 916 28 220 - epost: kjerstin.oye@steigen.kommune.no

Sosionom Victoria Helgesen - 989 08 334 - epost: victoria.helgesen@steigen.kommune.no 

Jordmor Maren Pernille Glomsrød - 480 41863 - epost: maren.glomsrod@steigen.kommune.no

Kommunal fysioterapeut Ninie van Schaik  - 458 62 114 - epost: ninie.van.schaik@steigen.kommune.no

Ergoterapeut Ann Rita Vestvatn - 464 45 656 - epost: ann.rita.vestvatn@steigen.kommune.no

Sykehjem:

Somatikk langtid:  40 60 02 13
Avdelingsleder Diana Amanda Olaisen 47 84 17 00 /diana.olaisen@steigen.kommune.no
 
Korttidsavdeling og Lindrende enhet: 45 21 27 47
Ansvarlig sykepleier(ASP) 40 60 93 30
Avdelingsleder Ingrid Hansen 92 20 40 62 / ingrid.hansen@steigen.kommune.no
 
Skjerma avdeling demens: 45 49 60 24
Avdelingsleder Berit Johnsen 99 37 65 37 / berit.johnsen@steigen.kommune.no

 

Miljøtjenesten:

Leder - 96 94 83 14 - epost: marit.paulsen@steigen.kommune.no

Personalet - 91 52 29 44 og 91 13 65 59

Toppen Eldresenter - 90 13 15 29

Steigen Tannklinikk - 418 60 262 Tlf tid: 08:00 - 10:00/ 12:00 - 14:00

Dagsenter -  406 41 737 Fagleder dagsenter Lene Bergheim - 404 77 165

Vaskeri -  404 56 118  Renhold - Sølvi Kristensen 478 42 100

Kjøkken - 46 50 24 43

Driftsoperatør - Per Åsmund Marhaug 481 57 957 / Øyvind  Aabak 47 69 83 13

Steigen fotklinikk - 907 81 626