Plan, utvikling og drift:

PUD leder - Andreas Sletten - 48884093 - andreas.sletten@steigen.kommune.no

Skogbrukssjef - Gjermund Laxaa - 97505684 - gjermund.laxaa@steigen.kommune.no

Landbrukssjef - Mateusz Banach - 90293909 - mateusz.banach@steigen.kommune.no

Byggesaksbehandler - Sunniva Steinsdatter Moen - 93407475 - sunniva.Steinsdatter.Moen@steigen.kommune.no

Næringssjef –  Anne Kristin Vie - 99568816 -  anne.kristin.vie@steigen.kommune.no

Ingeniør - Kari Lynum - 47674355 - kari.lynum@steigen.kommune.no

Ingeniør - Torhild Kvam - 97484377 - torhild.kvam@steigen.kommune.no

Plan- og miljøvernleder - Gunnar Svalbjørg - 97018612 -  gunnar.svalbjorg@steigen.kommune.no

Oppmålingsingeniør - Vladislav Ignatev - 47796494 - vladislav.ignatev@steigen.kommune.no 

Geo data -

Arbeidsformann teknisk - John Kåre Normann - 95297141 - john.kare.normann@steigen.kommune.no

Vakttelefon byggteknisk for vannverk og byggtekniske hastesaker utenom åpningstid: 90214829
 

Driftsoperatører:

Kenneth Magnussen - 45406875 - kenneth.magnussen@steigen.kommune.no

Per Åsmund Marhaug - 48157957 - per.asmund.marhaug@steigen.kommune.no

Øyvind Aabak - 47698313 - oyvind.aabak@steigen.kommune.no

Uteseksjonen:

Bjørn Willumsen - 41693548 - bjorn.willumsen@steigen.kommune.no

Roy Jakobsen - 95787946 - roy.jakobsen@steigen.kommune.no

Roar Nilsen - 41697834 - roar.nilsen@steigen.kommune.no

 

Renholdsansvarlig Sølvi Kristensen - 47842100 - solvi.kristensen@steigen.kommune.no

Allhuset - Anne Solberg - 99035609 - anne.solberg@steigen.kommune.no