Plan, utvikling og drift:

PUD leder - Andreas Sletten - Tlf 488 84 093 - epost: andreas.sletten@steigen.kommune.no

Skogbrukssjef - Gjermund Laxaa - Tlf 975 05 684 - epost: gjermund.laxaa@steigen.kommune.no

Landbrukssjef -

Byggesaksbehandler - 

Næringsrådgiver – 

Ingeniør - Kari Lynum - Tlf 476 74 355 - epost: kari.lynum@steigen.kommune.no

Ingeniør - Torhild Kvam - Tlf 974 84 377 - epost: torhild.kvam@steigen.kommune.no

Plan- og miljøvernleder - Gunnar Svalbjørg - Tlf 970 18 612 - epost: gunnar.svalbjorg@steigen.kommune.no

Oppmålingsingeniør - Vladislav Ignatev - Tlf 477 96 494 - epost: vladislav.ignatev@steigen.kommune.no 

Geo data -

Arbeidsformann teknisk - John Kåre Normann - Tlf 952 97 141 - epost: john.kare.normann@steigen.kommune.no

Vakttelefon byggteknisk for vannverk og byggtekniske hastesaker utenom åpningstid: 902 14 829
 

Driftsoperatører:

Kenneth Magnussen - Tlf 454 06 875

Per Åsmund Marhaug - Tlf 481 57 957

Øyvind Aabak - 476 98 313

Uteseksjonen:

Bjørn Willumsen - Tlf 416 93 548

Steinar Stallerud - Tlf 473 30 458

Roar Nilsen - Tlf 416 97 834

 

Renholdsansvarlig Sølvi Kristensen - Tlf 478 42 100 - epost: solvi.kristensen@steigen.kommune.no

Allhuset v/ Kari Lynum - Tlf 476 74 355