Sentralbord Steigentunet - 75 77 88 00
Postadresse: Steigentunet, Øyra 5, 8283 Leinesfjord   

Legevakt 116 117   Steigentunets telefonliste

Hege Katrin Pedersen - 404 76 713 - epost: hege.katrin.pedersen@steigen.kommune.no

Leder Helse- og omsorg Nina Haugli - 481 02 465 - epost: nina.haugli@steigen.kommune.no

Leder Sykehjem Anne Lise Dreyer - 404 53 460 - epost: anne.lise.dreyer@steigen.kommune.no

Saksbehandler Bergitte Gabrielsen - 454 80 147 - epost: bergitte.gabrielsen@steigen.kommune.no

Kommuneoverlege Einar Stødle - 757 84 860 epost: einar.stodle@steigen.kommune.no

Hjemmesykepleien:

Kontor - 452 79 898

Leder Marco Eshtelaq -  969 48 314 

Fagleder Ailin Hansen - 992 52 860

Hj.middelkontakt Sissel Grimstad  - 478 41 220 - epost: sissel.grimstad@steigen.kommune.no

Omsorgsboliger:

Stue 1        -  401 00 926

Stue 2        -  404 68 670

Familiesenteret:

Helsesykepleier Hilde Husøy - 901 77 048 - epost: hilde.husoy@steigen.kommune.no

Helsesøster Pia Olsen   - 928 40 316 - epost: pia.olsen@steigen.kommune.no 

Helsesøster Monica Hjertø 405 55 385

Flyktningehelsesøster/PMTO-veil. Kirsti Andreassen - 405 55 385 - epost: kirsti.andreassen@steigen.kommune.no

Leder Psykisk helsearbeid Kenneth Sandbakk - 902 29 330 - epost: kenneth.sandbakk@steigen.kommune.no

Psykiatrisk sykepl. Erik Svendsen - 994 80 194 - epost: erik.svendsen@steigen.kommune.no

Sosionom Victoria Helgesen - 989 08 334

Jordmor Kristin Elsbak - 482 23 704 - epost: kristin.elsbak@steigen.kommune.no

Kommunal fysioterapeut Ninie van Schaik  - 458 62 114 - epost: ninie.van.schaik@steigen.kommune.no

Sykehjem:

Somatikk langtid:  406 00 213
Avdelingsleder Diana Amanda Olaisen 478 41 700 /diana.olaisen@steigen.kommune.no
 
Korttidsavdeling og Lindrende enhet: 452 12 747
Ansvarlig sykepleier(ASP) 406 09 330
Avdelingsleder Ingrid Hansen 922 04 062/ ingrid.hansen@steigen.kommune.no
 
Skjerma avdeling demens: 454 96 024
Avdelingsleder Berit Johnsen 993 76 537/ berit.johnsen@steigen.kommune.no

 

Mølnmoa:

Leder Unni Albriktsen - 951 55 464 - epost: unni.albriktsen@steigen.kommune.no

Personalet - 915 22 944/ 911 36 559

Fasttelefon - 757 78 299

Toppen Eldresenter - 757 77 240/ 901 31 529

Steigen legesenter - 757 84 860 Tlf tid: 08:30 - 10:00 (ons 09:00 - 10:00)/ 13:30 - 14:30

Steigen Tannklinikk - 418 60 262 Tlf tid: 08:00 - 10:00/ 12:00 - 14:00

Dagsenter -  406 41 737 Fagleder dagsenter Lene Bergheim - 404 77 165

Vaskeri -  404 56 118  Renhold - Sølvi Kristensen 478 42 100

Kjøkken - 465 02 443

Driftsoperatør - Per Åsmund Marhaug 481 57 957

Steigen fotklinikk - 907 81 626